Wykształcenie

2019
Doktor habilitowany nauk
inżynieryjno-technicznych

Politechnika Wrocławska
Wydział Inżynierii Środowiska
2011
Doktor nauk technicznych
Politechnika Wrocławska
Wydział Inżynierii Środowiska
Promotor: prof. Andrzej Kotowski
2007
Magister inżynier
Politechnika Wrocławska
Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Promotor: prof. Andrzej Kotowski
2005
Licencjat
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka
Promotor: Zdzisław Płoski
2001
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze
Wychowawca: Wojciech Kin

Działalność naukowa i organizacyjna

 • Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska (od 2020).
 • Przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji:
  Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska EKO-DOK (2019).
  Students' Science Conference SSC (2019, 2020).
 • Członek Komitetu Naukowego konferencji:
  International Conference on Environmental Technology and Innovations ICETI (2020).
  International Conference on Frontiers of Energy and Environment Engineering CFEEE (2020).
  Asia Conference on Renewable Energy And Environmental Engineering AREEE (2020).
  International Conference on Environmental Systems Research ICESR (2019).
  Seminar of Applied Mathematics SAM (2018, 2020).
  International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering ASEE (2017, 2019).
  Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska EKO-DOK (2017, 2018).
  Students' Science Conference SSC (2016, 2017, 2018).
 • Prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych Wydziału Inżynierii Środowiska (2016–2020).
 • Członek Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (od 2012 roku).
 • Zastępca p.o. Dyrektora Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem (2012–2014).
 • Kierownik Sekcji Pływackiej Politechniki Wrocławskiej (2003–2011).

Hobby

page2_img
page2_img
page2_img
page2_img